Barczak Michał

Michał Barczak (1884 – 1952)

Urodził się 30.08.1884 r. w Chłapowie jako syn Józefa i Stanisławy z d. Boruszewskiej.

Od 17.08.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z zawodu był górnikiem. Mieszkał w Siemianowicach.

Zmarł 29.04.1952 w Katowicach. Spoczywa na cmentarzu w Siemianowicach.

Michał Barczak - cmentarz w Siemianowicach
Michał Barczak – cmentarz w Siemianowicach