Górski Władysław

Władysław Górski (1897 – 1919)

Władysław Górski

Urodził się 01.04.1897 r. w Mielżynie jako 2 z 5 dzieci rolnika Feliksa Górskiego i Józefy z Czerniaków.

Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Witkowie (wpis w kronice parafii Mielżyn). Powstaniec wielkopolski. Szeregowy Batalionu Gnieźnieńskiego. Poległ 31.01.1919 r. pod Rynarzewem. Pochowany 26 lutego. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielżynie.

Na podstawie dekretu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z 22 kwietnia 1919 r. Józefa Górska z Mielżyna jako Matka szeregowego Władysława Górskiego z 1 komp. 2 pułku Strzelców Wlkp. poległego w walkach za wolność Ojczyzny 31.01.1919 r. pod Rynarzewem otrzymała Patent nr 57 – Krzyż Pamiątkowy. Pośmiertnie odznaczony Medalem Niepodległości (zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1938 r. – Monitor Polski nr 177 z 05.08.1938 r. poz. 323 str. 10).

Dzięki staraniom Jarosława Dominika Górskiego z Wrześni, w październiku 2016 roku stary, wysłużony nagrobek zastąpiono nowym przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań.

22.05.2023 r. mogiła Wł. Górskiego została wpisana przez Instytut Pamięci Narodowej do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Autorem biogramu jest Jarosław Dominik Górski

Źródła:

  • Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. MN 27.06.1938 Górski Władysław.
  • Monitor Polski nr 177 z 05.08.1938 r. poz. 323 str. 10.
  • Jastrząb Łukasz, Olszewski Wiesław, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 roku, Koszalin 2009, s. 138.
  • Zygmunt Wieliczka, Powiat Witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919, wydanie nowe poszerzone pod red. Grzegorza Musidlaka, Lublin-Witkowo 2008, s. 169.
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (dokument udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (dokument udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski - cmentarz w Mielżynie - nieistniejący nagrobek (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski – cmentarz w Mielżynie – nieistniejący nagrobek (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski - cmentarz w Mielżynie (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Władysław Górski – cmentarz w Mielżynie (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)