Frąckowiak Stanisław

Stanisław Frąckowiak (1900 – 1961)

Stanisław Frąckowiak

Urodził się 13.11.1900 w Zasutowie jako syn Telesfora i Franciszki z d. Witczak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487. 12520). Następnie służył w 61 pp.

Zdemobilizowany w stopniu strzelca. Pracował jako maszynista. Mieszkał w miejscowości Sarnów (gmina Łagisza, pow. Będzin).

Ożenił się w 1922 z Karoliną Bławut, z którą miał dwoje dzieci: syna Konrada i córkę Irenę.

Zweryfikowany w dniu 18.06.1936 r. przez ZG ZPW pod numerem 18578 (nr kartoteki 11035), członek koła Michałkowice ZPW.

Zmarł 25.12.1961. Spoczywa na cmentarzu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie – Łagiszy.

Stanisław Frąckowiak - cmentarz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie - Łagiszy
Stanisław Frąckowiak – cmentarz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie – Łagiszy