Frąckowiak Stanisław

Stanisław Frąckowiak (1900 – ?)

Stanisław Frąckowiak

Urodził się 13.11.1900 w Zasutowie jako syn Telesfora i Franciszki z d. Witczak.

Zdemobilizowany w stopniu strzelca. Pracował jako maszynista. Mieszkał w miejscowości Sarnów (gmina Łagisza pow. Będzin).

Zweryfikowany w dniu 18.06.1936 r. przez ZG ZPW pod numerem 18578, członek koła Michałkowice ZPW.