Kantorczyk Stanisław

Urodził się 26.10.1882 r. w Otocznej jako syn Telesfora i Anny z domu Łuczak.

Zdemobilizowany w stopniu wachmistrza, mieszkał w Komorzu.

Zweryfikowany w dniu 20.12.1934 przez Związek Powstańców Wielkopolskich pod nr 13260.

Stanisław Kantorczyk - Cmentarz parafialny w Lubięcinie
Stanisław Kantorczyk – Cmentarz parafialny w Lubięcinie