Kupś Franciszek

Franciszek Kupś (1899 – ?)

Franciszek Kupś

Urodził się 28.01.1899 w Bielawach (pow. wrzesiński) jako syn Antoniego i Anny z d. Przybylskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17630). Walczył w Kompanii Wrzesińskiej.

Mieszkał w Chlebowie. W 1922 zawarł związek małżeński z wdową Antoniną Kaniewską z d. Walczak.

W 1939 roku należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Miłosław. Mieszkał w Szczodrzejewie.