Menes Jan

Jan Menes (1898 – ?)

Urodził się 18.05.1898 r. w Sołecznie jako syn Stanisława i Józefy z d. Wawrzyniak.

W 1931 roku w Nowej Wsi Królewskiej zawarł związek małżeński ze Stanisławą Majchrzak.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W 1939 roku należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna.