Ziętek Stanisław

Stanisław Ziętek (1892 – ?)

Urodził się 15.04.1892 we Wrześni jako syn Jana i Apolonii z d. Samelak.

W wieku 21 lat, 15 października 1913 r. jako poddany cesarza Wilhelma II powołany został do odbycia czynnej służby w wojsku niemieckim w 41. Pułku Artylerii Polowej w Głogowie. W trakcie służby w armii pruskiej zastał go wybuch I wojny światowej. Wraz z pułkiem wyruszył na front, na którym przebywał do listopada 1918 r.

W gudniu1918 r. wziął udział jako ochotnik w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie został przydzielony do 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Po zwolnieniu ze służby w wojsku w marcu 1920 r. służył w Policji Państwowej, z której zwolnił się 31.10.1921 r. W czerwcu 1922 r. wstąpił w charakterze strażnika prowizorycznego do korpusu Straży Celnej w Dyrekcji Ceł w Poznaniu. Po zaprzysiężeniu do służby został skierowany na przeszkolenie do Szkoły S.C. w Wieleniu, które ukończył z wynikiem pomyślnym 28 lipca 1922 r. Z chwilą ukończenia kursu przeniesiony został do służby granicznej na południu Polski do Dyrekcji Ceł we Lwowie, przydział do Placówki Sławsko ISC Dolina. 3 lutego 1923 r. przeniesiony został do Placówki Beskid Klauze, w której pełnił służbę graniczną przez dwa lata. W październiku 1925 r. został służbowo przeniesiony do Palcówki Myszyniec, w której służył aż do czasu rozwiązania formacji. W marcu 1928 r. wstąpił do Straży Granicznej.

Przebieg służby w SG:

  • 5.10.1928 – 4.02.1929 Placówka I Linii Rafajłowa, K-t Rafajłowa, IG Stryj
  • 5.02.1929 – został przeniesiony do Placówki I Linii Zielona, K-t Sołotwina , IG Stryj
  • 05.03.1930 r. delegowany do CS SG w Górze Kalwarii na XIV Kurs Doszkolenia dla Szeregowych
  • z dniem 13.03.1939 r. przeniesiony do Mazowieckiego OSG, IG Suwałki, K-t Filipów, Placówka Filipów

W 1923 r. zawarł związek małżeński. Z żoną Krystyną mieli córki Janinę i Marię.

Został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Biogram pochodzi z książki: P. Kozłowski „Zapomniani obrońcy granic południowo – wschodnich II Rzeczpospolitej 1922-1939”.