Nowicki Józef

Józef Nowicki (1896 – 1955)

Urodził się 9.09.1896 r. w Poznaniu (Górczyn) jako syn Macieja i Wiktorii z domu Kozłowskiej (ponownie zamężnej Baranowskiej). Wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w okresie młodzieńczym, między innymi w 1912 r. mieszkał w Nekli, skąd wywędrował do Poznania a stąd następnie do Jagodna koło Środy i dalej ponownie do Poznania.

W dniu 28.10.1915 r. został pobrany do wojska pruskiego i służył w piechocie. Walcząc na froncie zachodnim, we wrześniu 1916 r. został ranny, służąc w 6. Kompanii Infanterie Regiment nr 58 z Głogowa. W armii niemieckiej posiadał stopień szeregowca i został odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 3.01.1919 r. gdy stawił się do oddziału powstańczego, który został wcielony do 10. Pułku Strzelców Wlkp. W wojsku służył do grudnia 1920 r.

Brał udział w wojnach:

  • przeciw Niemcom od 11.01.1919 r. W dniu 4.02.1919 w Poznaniu 10. Pułk Strzelców Wlkp. miał przysięgę.
  • przeciw Ukrainie w Grupie Konarzewskiego pod Lwowem. W dniu 22.06.1919 r. wyruszyła do Małopolski grupa wojskowa, w składzie której znajdował się 10. Pułk Strzelców Wlkp..
  • przeciw bolszewikom na froncie służąc w 68. Pułku Piechoty (10. PSW)

Brał udział w bitwach o Szubin, Zbąszyń, Bydgoszcz, Husiatyń, Parafianowo. Podczas służby w Wojsku Polskim został awansowany na stopień szeregowca w 68. Pułku Piechoty, w marcu 1919 r. mianowany starszym szeregowcem a w marcu 1920 r. mianowany kapralem.

Mieszkał w Kostrzynie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne, Czerniejewie, Krzykosach, Pawłowie a po II wojnie do 1955 r. w Ruchocinku (Mielżyn), skąd przeprowadził się do Strzałkowa. Tu kupił gospodarstwo przy ul. Daszyńskiego.

Ożeniony z Weroniką (23.12.1899 – 21.02.1989) miał z nią dziewięcioro dzieci: Józefata, Feliksa, Edmunda, Stanisława, Mariana, Urszulę, Tadeusza, Emilię i wcześnie zmarłą jako dziecko Katarzynę.

Zmarł w dniu 7.05.1955 r. i został pochowany na strzałkowskim cmentarzu.

Odznaczony:

  • Niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy
  • Krzyżem Pamiątkowym Rady Ludowej w Poznaniu
  • Odznaką Wojsk Wielkopolskich.
Patent poświadczający uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim i zezwalający na używanie odznaki Wojsk Wielkopolskich.
Patent poświadczający uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim i zezwalający na używanie odznaki Wojsk Wielkopolskich.
Patent poświadczający uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim i zezwalający na używanie odznaki Wojsk Wielkopolskich.
Patent poświadczający uczestnictwo w Powstaniu Wielkopolskim i zezwalający na używanie odznaki Wojsk Wielkopolskich.
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki - cmentarz parafialny w Strzałkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nowicki – cmentarz parafialny w Strzałkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)