Ochocki Stefan

Stefan Ochocki (1890 – 1953)

Stefan Ochocki urodził się 27.06.1890 r. we Wrześni jako syn Stanisława Ochockiego i Marianny z d. Bednarowicz.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył w kompanii średzkiej.

W 1921 r. zawarł związek małżeński z Ludwiką Hoffmann (1900-1990).

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł 29.05.1953 r. w Poznaniu i pochowany został na cmentarzu junikowskim.

Stafan Ochocki - cmentarz junikowski w Poznaniu
Stafan Ochocki – cmentarz junikowski w Poznaniu