Orcholski Bernard

Bernard Orcholski (1890-1919)

Bernard Orcholski urodził się we Wrześni 16.08.1890 jako syn Michała i Pelagii z d. Koteckiej.

Z zawodu był fryzjerem. Mieszkał w Gnieźnie.

Walczył jako ochotnik w Kompanii Czerniejewskiej. Następnie został wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp.

Zmarł 23.04.1919 r. w szpitalu w Poznaniu z ran odniesionych w walkach pod Rynarzewem.