Tomaszewski Józef

Józef Tomaszewski (1896-1944)

Urodził się w dniu 28.02.1896 r. w Kaczanowie jako syn Stanisława i Marianny z domu Łopatka.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czeszewie.

Został wcielony w 1914 r. do Armii Niemieckiej. Po zawieszeniu broni zgłosił się w dniu 26.11.1918 r. do czeszewskiego oddziału Republiki Czeszewskiej.

6 stycznia 1919 r. wszedł w skład batalionu wrzesińskiego. Brał udział w walkach na froncie północnym. Po utworzeniu regularnej armii został wcielony do 1. Pułku Strzelców Wlkp.

Brał udział w wojnie bolszewickiej jako żołnierz 10. Pułku Strzelców Wlkp.

Brał udział w Powstaniu Śląskim.

W listopadzie 1921 r. został przyjęty na stan 68. Pułku Piechoty we wrzesińskich koszarach i tam zamieszkał. Był kwatermistrzem administrującym stadniną koni w Gutowie Małym.

Podczas kampanii wrześniowej II wojny światowej zajmował się transportem rodzin wojskowych , a podczas okupacji niemieckiej dozorował magazyny. Był członkiem organizacji podziemnej. Dwukrotnie aresztowany i torturowany. Po drugim aresztowaniu został osadzony w obozie koncentracyjnym w Żabikowie.

Został zamordowany w Żabikowie w dniu 6.08.1944 r.

Ożenił się w Czeszewie z Pelagią Suchorską, z którą miał 3 synów: Włodzimierza, Zenona i Hieronima.