Pankowski Stanisław

Stanisław Pankowski (1877-1950)

Urodził się w dniu 16.08.1877 r. w Białym Piątkowie jako syn Jana i Józefy z domu Kasperskiej.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był robotnikiem. Mieszkał w Bninie Przedmieściu.

Należał do Kola Bnin Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. do którego wstąpił w dniu 15.02.1936 r.

Zmarł w dniu 17.06.1950 r. w Bninie.