Sobczak Jan

Jan Sobczak (1903 – ? )

Jan Sobczak

Urodził się 16.10.1903 w Marzeninie jako syn Szczepana i Józefy z d. Szuba.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.4719). Walczył w I Baonie Jarocińskim. Brał udział w walkch pod Miejską Górką, Sarnową, Łaszczynem i Rawiczem.
Następnie służył w 14. Pułku Artylerii Polowej. Zdemobilizowany 1.10.1926.

Zweryfikowany 31.03.1938 (nr 24493). Wpisany do Ksiegi Ewidencyjnej pod numerem 16055.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Dąbrówka Wielka (pow. Świętochłowice). Mieszkał w Dabrówce Wielkiej ul. Siemianowicka 5. Był górnikiem.

Ożenił si e w 1929 r. z Marianną Kasprzak. Miał syna Tadeusza.