Tomaszewski Wawrzyn

Wawrzyn Tomaszewski (1897- 1960)

Wawrzyn Tomaszewski

Urodził się w dniu 4.07.1897 r. w Budziłowie jako syn Ignacego i Jadwigi z domu Śmigielskiej.

Powołany do Armii Niemieckiej został w 1918 r. ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Mieszkał w Chwalibogowie.

Ożenił się w 1925 r. w Bardzie z Władysławą Stanisławską. Miał córkę Wandę i synów: Mieczysława i Alfonsa.

Zweryfikowany przez Związek Powstańcow Wlkp. w dniu 30.05.1934 r. pod numerem 10895.

Należał do Koła Września Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.

Zmarł w 1960 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Miłosławiu.

Wawrzyn Tomaszewski - cmentarz parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wawrzyn Tomaszewski – cmentarz parafialny w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)