Wawrzyniak Franciszek

Franciszek Wawrzyniak (1900 – 1979)

Franciszek Wawrzyniak

Franciszek Wawrzyniak urodził się 24.01.1900 w Grabowie jako syn Walentego i Konstancji z d. Arendt.

W 1928 r. zawarł związek małżeński z Rozalią z d. Kubica. Miał córkę Teresę i syna Józefa.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487. 6731). Walczył pod Szczepicami. Następnie został wcielony do 58 pp. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca 25.03.1922 r.

Zweryfikowany jako powstaniec. Należał wtedy do Koła w Siemianowicach.

Zmarł w Siemianowicach Śląskich 12.02.1979.