Wiśniewski Michał Stanisław

Michał Stanisław Wiśniewski (1898 – ?)

Michał Wiśniewski

Urodził się w dniu 8.04.1898 r. w Czeszewie jako syn Kazimierza i Stanisławy z domu Zalewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.