Zielichowski Wacław

Wacław Zielichowski (1878 – ?)

Urodził się w dniu 14.07.1878 r. w Miłosławiu jako syn Faustyna i Emilii z domu Fritsche.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Plutonie Kostrzyńskim 2. Kompanii Batalionu Średzkiego.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Pracował jako stolarz. Mieszkałw Pniewach.

Należał od dnia 3.03.1936 r. do Koła Jeżyce ZWPN RP.