Ziołecki Włodzimierz Rajmund

Włodzimierz Rajmund Ziołecki (1886-1941)

Urodził się w dniu 26.08.1886 r. w Kozubcu powiat Września jako syn Bolesława i Jadwigi z domu Jańczakowskiej. Był uczniem Gimnazjum Bergera w Poznaniu, a w latach 1905-1906 gimnazjum w Rogoźnie, gdzie zdał maturę. Był tam członkiem Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ)
Studia rolnicze odbywał w Lipsku i Krakowie. Zasiadał w Powiatowej Radzie Ludowej w Kostrzynie z siedzibą w Tulcach. Mieszkał w Węgierskiem.

W okresie międzywojennym był wiceprezesem Związku Kołek Rolniczych w Poznaniu.

W maju 1940 r. został zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany w dniu 11.02.1941 r. Został pochowany w grobie rodzinnym w Czerlejnie.