Antoniewski Ludwik

Ludwik Antoniewski

Ludwik Antoniewski (1881 – 1956)

Urodził się w dniu 29. 07.1881 r. w Kunowie (pow. szamotulski) jako syn Jana i Antoniny z d. Winickiej.

Z zawodu był rzeźnikiem. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Zweryfikowany przez KW ZWPN 1914/19 w dniu 7.11.1935 r. jako członek Straży Ludowej.

Był członkiem koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zmarł we Wrześni 29.10.1956 r.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)