Antoniewski Ludwik

Urodził się w dniu 29.02 lub 07.1881 r. w Kunowie.

Z zawodu był rzeźnikiem. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Zweryfikowany przez KW ZWPN 1914/19 w dniu 7.11.1935 r. jako członek Straży Ludowej.

Był członkiem koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.