Antoniewski Ludwik

Ludwik Antoniewski (1881 – 1956)

Ludwik Antoniewski

Urodził się w dniu 29. 07.1881 r. w Kunowie (pow. szamotulski) jako syn Jana i Antoniny z d. Winickiej.

Powstaniec wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9313).

Był członkiem Straży Ludowej w Nekli. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Ożenił się w 1904 r. z Marią Kubiak (1879 – 1941).

Z zawodu był rzeźnikiem.

Był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. – Koło Nekla od 20.01.1935 r.

Został zweryfikowany w dniu 7.11.1935 r. (nr kartoteki 9539, nr Ref. Historycznego 17151) – Koło Nekla.

Zmarł we Wrześni 29.10.1956 r.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)