Dębowski Bolesław

Bolesław Dębowski (1894 – 1968)

Bolesław Dębowski

Urodził się w dniu 26.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Michała i Wiktorii z domu Weichmann.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej.

Od października 1918 r. wstąpił do tajnej wówczas organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w Poznaniu.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako wcielony do 3. Pułku Strzelców Wlkp., przemianowanego następnie na 57. Pułk Piechoty Wlkp. Awansował do stopnia sierżanta i powierzono mu dowodzenie plutonem łączności.

W wojnie z bolszewikami w dniu 15 maja 1920 r. podczas odwrotu pod Grossowem wykazał się indywidualną odwagą, ratując pułk przed poważnymi stratami. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. o numerze 2165.

Zdemobilizowany w stopniu chorążego. Z zawodu był kupcem. Mieszkał w Bydgoszczy.

Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim (poch. 3.09.1968).

Na podstawie: TPPW. Powstańcy Wielkopolscy…Biogramy uczestnikow powstania wielkopolskiego 1918/1919. Tom I. Poznań 2005.

Bolesław Dębowski - cmentarz na Junikowie w Poznaniu (źródło:  billiongraves.com)
Bolesław Dębowski – cmentarz na Junikowie w Poznaniu (źródło: billiongraves.com)
Bolesław Dębowski - cmentarz na Junikowie w Poznaniu - zdjęcie udostępnił Rafał Ratajczak
Bolesław Dębowski – cmentarz na Junikowie w Poznaniu – zdjęcie udostępnił Rafał Ratajczak