Geldner Ignacy

Urodził się 30.12.1890 r. w Wojciechowie (obecnie Gmina Jaraczewo, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). jako syn Ignacego i Anny z domu Ratajskiej. Rodzicami byli rolnicy pracujący na 7-hektarowym gospodarstwie rolnym. Prócz pracy na roli zajmowali się również prowadzeniem sklepu kolonialnego i składu węgla w Wojciechowie. Ignacy Geldner miał czworo rodzeństwa, trzech braci: Wincentego, Stefana, Franciszka i siostrę Katarzynę. 8 lipca 1919 r. został zameldowany w Poznaniu w siedzibie seminarium duchownego przy ul. Wieżowej, a 31.03.1922 r. w seminarium duchownym w Gnieźnie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1922 r. W tym samym roku został prefektem w Trzemesznie, w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1923 r. przeniesiony do parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.

W 1928 został administratorem parafii w Czeszewie, a 15 lipca 1933 r. administratorem parafii w Śmiłowie.

Zmarł w dniu 18.10.1968 r. Grób znajduje się na śmiłowskim cmentarzu parafialnym w kwaterze Opatrzności Bożej, zaś w przedsionku kościoła jest umieszczona tablica pamiątkowa.