Harembski Wincenty

Urodził się w dniu 15.04.1890 r. w Pałczynie jako syn Józefa i Franciszki z domu Dopierała.

Pochodził z wielodzietnej rolniczej rodziny. Był uczniem Gimnazium Augusty Wiktorii w Poznaniu. Powołany do Armii Niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Uczestnik powstania wielkopolskiego i walk frontowych (1918–1921). Po powstaniu studiował i uzyskał dyplom lekarza.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Monachium, dr nauk medycznych. Praktykował w Odolanowie i Poznaniu.

W latach 1930–1935 był posłem na Sejm R.P. z ramienia Stronnictwa Narodowego.

Mianowany podporucznikiem ze starszeństwem od 1.07.1925 r. z przydziałem do 7. Baonu Sanitarnego, potem w kadrze zapasowej 7. Szpitala Okręgowego.

Podczas kampani wrześniowej 1939 r. został wzięty do niewoli radzieckiej w Brześciu nad Bugiem. Został uwięziony w Starobielsku i zgodnie z listą nr 3586 zamordowany w 1940 r. w Charkowie a pogrzebany w Piatichatkach.

Został uznany za zmarłego postanowieniem Sądu Powiatowego dla miasta Poznania z dnia 23.03.1972 r. Jako datę śmierci Sąd wyznaczył 9.05.1946 r.