Jakowicz Kazimierz

Urodził się w dniu 8 lub 11.12.1888 r. w Wilnie jako syn Stanisława i Antoniny.

Z wykształcenia był lekarzem. Posiadał stopień wojskowy kapitana rezerwy. Posiadał przydział wojskowy do VII Baonu Sanitarnego. Mieszka w Miłosławiu. W 1932 r. przeniósł się z Miłosławia do Strzałkowa. Był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Miłosławiu i prezesem miłosławskiego koła.

Wszedł w skład zarządu okręgu Towarzystwa Powstańców i Wojaków na rok 1932. Był członkiem Bractwa Kurkowego w Miłosławiu.