Gawron Marian Antoni

Marian Antoni Gawron (1899 – 1940)

Urodził się w dniu 29.04.1899 r. w Grodzisku Wlkp. jako syn Wojciecha i Marii z Kawalów.

W dniu 27 grudnia 1918 r. zgłosił się do oddziałów powstańczych w Poznaniu. Od 19 lutego walczył w oddziałach jarocińskich pod Jutrosinem i Rawiczem. Od marca 1919 r. brał udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim. Tam dostał się do niewoli, w której przebywał do października 1920 r. Po zakończeniu wojny został skierowany do 69. Pułku Piechoty w Gnieźnie.

W 1921 r. ukończył kurs gospodarczy przy Intendenturze DOK VII w Poznaniu. Został zdemobilizowany w 1921 r. a w 1923 r. przeniesiony do rezerwy.

Mianowany na stopień podporucznika ze starszeństwem od 1 lipca 1925 r. a porucznika dnia 19 marca 1939 r. W 1935 r. ukończył kurs budżetowo-rachunkowy. Rozpoczął pracę w księgowości majątków Na początku w ordynacji taczanowskiej a następnie w dobrach Kościelskich.

Mieszkał w Bugaju i był księgowym w majątku Bugaj. Żonaty z Zofią z domu Deckert z którą miał czworo dzieci: Zbigniewa, Krystynę, Barbarę i Andrzeja.

Został zarejestrowany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie.

We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do 55. Pułku Piechoty w Lesznie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski został wzięty do niewoli w dniu 17 września.

Od kwietnia 1940 r. przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku.

W dniach 19–21 kwietnia 1940 r. został skierowany do rozstrzelania przez szefa NKWD w regionie smoleńskim zgodnie z listą nr 036/2 z dnia 16.04.1940 r. pozycja numer 67, teczka personalna 3115. Rozstrzelany w okresie 20-22.04.1940

W 1943 r. nastąpiła ekshumacja przez Niemców. Na liście z dnia 1.06.1943 r., Nr 3707 AM. N-540-67-3115 znalazło się nazwisko Gawron Marian Wojciechowicz; W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 20.12.1934 r. pod numerem 13186.

Pośmiertnie awansowany na stopień kapitana.

Był członkiem Koła Miłosław Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P., zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 20.12.1934 r. pod numerem 13186.