Kolecki Józef

Józef Kolecki (1894 – ?)

Urodził się w dniu 6.01.1894 r. w Bugaju jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Kotkowskiej.

Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej w 11. Kompanii 3. Garde-Regiment zu Fuß w Berlinie. W 1915 r. został podczas walk pod Lublinem ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Józef Kolecki
Józef Kolecki