Koralewski Leon

Leon Koralewski (1885 – 1941)

Urodził się 6.03.1885 we Wrześni jako syn Józefa i Agnieszki z d. Bełdzikowskiej.

Ochotnik 1. Kompanii II baonu czarnkowskiego. Brał udział w walkach pod Czarnkowem.

W 1911 r. w Kaźmierzu zawarł związek małżeński z Kazimierą Malinowską, z którą miał pięcioro dzieci: Witolda, Janinę, Sabinę, Leonarda i Stanisława. Z zawodu był kupcem.

Od 7.12.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Kaźmierz. Zweryfikowany jako powstaniec (numer weryfikacji 20996). Wpisany do ewidencji pod numerem 13649.

Zginął w KL Mauthausen Gusen 4.02.1941. (numer obozowy 365).

Leon Koralewski - Album Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnich R. P.  1938 Nr 3
Leon Koralewski – Album Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnich R. P. 1938 Nr 3