Kruszona Józef

Józef Kruszona (1896 – 1953)

Urodził się 8.03.1896 r. w Kostrzynie jako syn Michała i Józefy z d. Nowickiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17173).

Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

Zweryfikowany przez ZG Związek Powstańców Wlkp. ZWPN 10.09.1936 r., członek nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1936 r.

Z zawodu był zwrotniczym kolejowym. Mieszkał w Starczanowie.

Zmarł 09.12.1953. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Józef Kruszona - cmentarz junikowski w Poznaniu
Józef Kruszona – cmentarz junikowski w Poznaniu