Ruta Wacław

Wacław Ruta (1898 – 1957)

Wacław Ruta
Wacław Ruta

Wacław Ruta urodził się 05.09.1898 w Targowej Górce jako syn Michała i Franciszki z d. Kaniewskiej.

W 1913 roku wstąpił do utworzonej przez Wincentego Wierzejewskiego drużyny harcerskiej im. T. Rejtana w Śremie. W listopadzie 1918 roku został członkiem śremskiego plutonu POW utworzonego przez Aleksandra Sobolewskiego na bazie drużyny skautowej im. T. Rejtana.

Pluton ten został wcielony do 2. kompanii śremskiej, której dowódcą był chor. Marian Trawiński. Wacław Ruta – dowódca śremskiego patrolu został ciężko ranny podczas akcji wywiadowczej w dniu 25 I 1919. Uszkodzenie prawego przedramienia spowodowało u niego 15-miesięczne leczenie i niezdolność do służby wojskowej.

Ożenił się w 1932 r. w Śremie z Marianną Klupieć.

Został zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 18.12.1933 pod nr 7166.

Pełnił funkcję sekretarza Związku Weteranów Powstań Narodowych Koło w Śremie.

W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej pracował jako urzędnik w Starostwie Powiatowym w Śremie.

Zmarł 31.12.1957. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Śremie.

Wacław Ruta - Cmentarz Parafialny Śrem
Wacław Ruta – Cmentarz Parafialny Śrem