Madaj Paweł

Paweł Madaj (1898 – 1920)

Urodził się w dniu 1898 r. jako syn Kazimierza i Michaliny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Wraz z nią brał udział w walkach powstańczych od Zdziechowy do Inowrocławia.

W marcu 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego w byłym zaborze pruskim. W 1920 r. walczył w stopniu kaprala przeciw bolszewikom i podczas tej wojny poległ 16.04.1920 r. w Szepetówce.