Markus Ludwik

Ludwik Markus (1865 – ?)

Ludwik Markus

Urodził się 25.08. 1865 w Pyzdrach jako syn Franciszka i Antoniny z d. Dyl.

Ludwik Markus urodził się 25.08. 1865 w Pyzdrach jako syn Franciszka i Antoniny z d. Dyl.

Ożenił się w 1893 w Pyzdrach z Marianną Trzeciak. Miał ośmioro dzieci: Feliksa, Jana, Rozalię, Annę, Józefę, Mariannę, Martę i Piotra.

Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Pyzdrach (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.19167). W 1919 przeprowadził się do Wszemborza, a w 1923 do Borzykowa.

Od 07.05.1937 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W 1939 roku należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.