Markus Ludwik

Ludwik Markus (1865 – )

Urodził się 25.08. 1865 w Pyzdrach jako syn Franciszka i Antoniny z d. Dyl.

Ożenił się w 1893 w Pyzdrach z Marianną Trzeciak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.19167).

Od 07.05.1937 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkał w Borzykowie.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W 1939 roku należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.