Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1882 – ?)

Urodził się 02.03.1882 w Podstolicach jako syn Marcina i Magdaleny z d. Odaszak.

W 1908 r. zawarł związek małżeński z Marianną Kolską (1887-1964).

Mieszkał we Wrześni, zweryfikowany przez ZG ZPW 19.09.1934 pod nr 11850.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.