Olszewski Władysław

Władysław Olszewski (1895-1943)

Urodził się w dniu 16.06.1895 r. w Miłosławiu jako syn Marcina i Ludwiki z domu Jakubowskiej.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Miłosławiu i brał udział w strajku szkolnym w latach 1906-1907. Po ukończeniu szkoły uczył się w zawodzie rzeźnickim we Wrześni a następnie w Wolsztynie u swego szwagra. Tam uzyskał uprawnienia czeladnicze.

Z dniem 21.05.1915 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Służył jako rowerzysta w Feldartillerie-Regiment von Podbielski (1. Niederschlesisches) Nr. 5. Skierowany został na front zachodni. Wziął udział w wielu ważnych bitwach, pod Verdun, nad rzeką Aisne, nad Sommą. Podczas walk w 1918 r. został postrzelony i do 7.0.1918 r,. przebywał w szpitalu. Następnie został wcielony do Kurmärkisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 39 z Perlebergu.

W połowie listopada otrzymał urlop i przybył do Miłosławia a 5.01.1919 r. udał się do Wolsztyna by zaciągnąć się do powstania. Walczył w Kompanii Wolsztyńskiej. Wkrótce wstąpił do formującego się oddziału artylerii, 14. PAP w Poznaniu. W tym oddziale skierowany został na front bolszewicki. Służbę zakończył 27.11.1921 r.

Następnie pracował w swoim fachu.

Ożenił się z Marią z domu Sroka (1900-1989). W małżeństwie urodziły się dzieci: synowie Marian i Konrad oraz córka Irena. Po kryzysie rozpoczął pracę w Poznaniu.

Zmarł schorowany w dniu 16.10.1943 r.

Władysław Olszewski - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Władysław Olszewski – cmentarz Junikowski w Poznaniu