Piątek Andrzej

Andrzej Piątek (1901-1950)

Andrzej Piątek

Urodził się w dniu 25.10.1901 r. w Bylinie powiat Środa Wlkp. jako syn Wawrzyna i Stanisławy z domu Owczarzak. Szkołę powszechną ukończył w Komornikach powiat Środa Wlkp.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył od 27.01.1919 r. w 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach na froncie południowym w okolicach Leszna.

Następnie uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Tam został ranny. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Po zdemobilizowaniu rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym w Środzie i Zaniemyślu.

Zweryfikowany przez Związek Powstańcow Wlkkp. w dniu 27.12.1948 r. pod numerem 5869.

Ożenił się ze Stanislawą Jaskułą z Brzezia. W malżeństwie urodziło się sześcioro dzieci.

Zmarł w dniu 22.04.1950 r. i został pochowany na cmentarzu w Winnej Górze.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”

Andrzej Piątek - cmentarz w Winnej Górze
Andrzej Piątek – cmentarz w Winnej Górze