Pałasik Nikodem

Nikodem Pałasik (1904 – 1996)

Urodził się 11.09.1904 r. w Strzałkowie jako syn Wojciecha i Katarzyny z domu Kaczmarek. Miał braci Czesława, Adama i Stanisława – kawalera zmarłego przed II wojną. Z zawodu był szewcem.

Przed powstaniem wstąpił do strzałkowskiej drużyny skautów. Po przejściu do rezerwy prowadził sklep obuwniczy w Poznaniu, przy ul. Dalekiej 3 a później przy ul. Marszałka Focha. Służbę wojskową odbył w Jabłonnej.

Podczas II wojny w konspiracji, jako podoficer rezerwy, plutonowy WP, został komendantem Obwodu Narodowej Organizacji Bojowej Ziem Zachodnich nr VIII Górczyn. W 1940 r. z rozkazu organizacji opuścił Poznań i prowadził pracę konspiracyjną w okolicach Konina jako zastępca komendanta Rejonu NOB Konin. Pseudonimy konspiracyjne „Wiśnia” i „Czarny”. Przeniesiony został do pracy wywiadowczej, od 1942 r. w siatce wywiadowczej AK na terenie lotnisk w Bednarach i Seroczkach. Uciekł stamtąd i zatrudnił się w fabryce akumulatorów w Swarzędzu. Podczas ewakuacji fabryki skierował się do Pobiedzisk i tam doczekał wyzwolenia.

Po wojnie, do 1950 r. prowadził zakład szewski, później pracował w spółdzielczości.

Członek Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg „Wielkopolska” – Środowisko „Pałac” Poznań.

Żona Zofia (1906 – 1973).

Zmarł w Poznaniu 30.01.1996 r. i został pochowany na cmentarzu górczyńskim.