Pankowski Czesław

Czesław Pankowski (1900 – 1919)

Urodził się w dniu 1.07.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Jakubczak. Z zawodu był ślusarzem.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w stopniu szeregowca. Wstąpił do 2. Kompanii Batalionu Wrzesińskiego. Zmarł z ran w Festungslazarett nr 15 w Poznaniu w dniu 27.02.1919 r.

Został pochowany w Pogorzelicy gmina Żerków.

Tablica upamiętniająca poległych i zmarłych z ran powstańców powiatu wrzesińskiego znajdująca się na Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrześni (autor projektu: Radosław Karbowiak)
Tablica upamiętniająca poległych i zmarłych z ran powstańców powiatu wrzesińskiego znajdująca się na Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrześni (autor projektu: Radosław Karbowiak)