Potocki Mieczysław

Mieczysław Potocki (1878 – 1942)

Urodzony w Skarboszewie 11.12.1878r., święcenia kapłańskie przyjął 9.02.1908 r.

Kolejno pełnił służbę duszpasterską:

  • w Potulicach, gdzie był kapelanem od 1.03 do 30.09.1908 r.,
  • Janowcu – jako wikariusz od 01.10.1908 do 06.12.1909 r. (od 10.05.1909 r. wikariusz substytut ks. Gierłowskiego),
  • Trzemesznie – wikariusz od 07.12.1909 do 14.10.1916,
  • Kiszkowie – gdzie sprawował funkcję administratora od 15.10.1916 r. do 25.04.1918 r. a proboszcza od 26.04.1918 r.,
  • oraz Sławnie i Waliszewie – proboszcza od 1932 r.

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Zmarł zamęczony w Hartheim (Dachau) 12.08.1942 r.