Rajkowski Antoni

Antoni Rajkowski (1891-1970)

Urodził się 24 kwietnia w Zielińcu (pow. wrzesiński) jako syn rolnika Stanisława i Marianny.

Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i walczył na froncie północnym.

Po 1945 jako jeden z dwóch rolników z Zielińca nie pozwolił się skolektywizować, za co był szykanowany przez władze komunistyczne jako tzw. kułak.

Był żonaty z Wiktoria Przybylską i miał z nią pięcioro dzieci: Teresę, Leona, Edmunda, Stanisława i Leokadię.

Zmarł 3 listopada 1970 w Zielińcu i tam został pochowany.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Antoni Rajkowski - cmentarz w Zielińcu
Antoni Rajkowski – cmentarz w Zielińcu