Ratajczak Franciszek

Franciszek Ratajczak (1895-1977)

Franciszek Ratajczak

Urodził się w dniu 28.11.1895 r. w Pięczkowie powiat Środa jako syn Michała i Franciszki.

Wcielony do Armii Niemieckiej służył w stopniu Unteroffizier w5. Kompanii Infanterie Regiment nr 46.

Brał udział w Powstaniu Wlkp służąc w 2. Kompanii Batalionu Średzkiego.

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Z zawodu był stolarzem.

W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. Był prezesem koła.

Zmarł w 1977 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.