Skrzypczak Czesław

Czesław Skrzypczak (1895 – )

Czesław Skrzypczak

Urodził się w dniu 3.07.1895 r. w Koszutach Kolonii jako syn Jana i Marii z domu Jankowiak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp.

Był urzędnikiem.

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Orzechowie.

Należał do Koła Pięczkowo Związku Weteranow Powstań Narodowych R.P. do którego wstąpił 23.02.1937 r. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.