Sikorski Leon

Leon Sikorski (1894-1964)

Leon Sikorski

Urodził się w dniu 20.03.1894 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Agnieszki z domu Stępniak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp.

Z zawodu był kolejarzem.

W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. do którego wstąpił (jako Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.) w dniu 1.03.1937 r.

Zmarł w dniu 7.04.1964 r. Pochowany został na cmentarzu w Pięczkowie.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”

Leon Sikorski - cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Sikorski – cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)