Sobczak Nikodem

Nikodem Sobczak (1902 – ?)

Urodził się 13 maja 1902 r. w Wólce pow. Września, w rodzinie leśniczego Franciszka i Anieli z Kirstainów. Szkołę powszechną ukończył w 1911 roku w Strzałkowie, po czym w latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum we Wrześni, którego nie ukończył.

Po opuszczeniu szkoły odbywał praktykę leśną u swego ojca w Zarządzie Leśnym w Wólce.

W 1919 r. przystąpił ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego w szeregach Kompanii Wrzesińskiej.

W latach 1920-1923 był leśniczym w Małej Lubini. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako samodzielny leśnik w Paruszewie (1926-1927) i Winnej Górze (1928-1931), a w kolejnych latach 1932-1934 zarządzał lasami w Okalewie. W 1936 r. ukończył kurs leśny organizowany przez Pomorską Izbę Rolniczą w Toruniu i zdał egzamin na leśniczego, po czym w 1937 r. otrzymał posadę leśniczego miejskiego w Sulmierzycach, na której pozostawał w czasie okupacji niemieckiej oraz po wojnie do października 1946 r. W listopadzie tegoż roku rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Biała w powiecie Trzcianka, skąd w 1951 r. został przeniesiony do Nadleśnictwa Obrzycko.

W marcu 1969 r. przeszedł na emeryturę.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021