Szczepaniak Józef

Józef Szczepaniak (1898 – ?)

Urodził się 25 lutego 1898 r. we Wrąbczynie pow. Konin, w rodzinie Tomasza i Teodory z domu Sieradzka. Czteroklasową szkołę powszechną ukończył w Pyzdrach.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako kawalerzysta w szeregach Konnych Strzelców Miasta Poznania, a później w stopniu kaprala w 7 Pułku Strzelców Konnych, w którym służył do 1922 r.

Od września 1927 r. do października 1932 r. pracował jako robotnik leśny, a później do kwietnia 1939 r. jako gajowy w Lasach Miejskich w Pyzdrach. Następnie przeniósł do Nadleśnictwa Lida w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, gdzie pracował do wybuchu wojny.

W kwietniu 1940 r. wrócił do Wielkopolski i podjął pracę w majątku Grabowo pow. Września, gdzie pracował do końca stycznia 1945 r. W tymże roku zatrudnił się jako gajowy w Łazińsku, w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, a po utworzeniu struktury Rejonów Lasów Państwowych w 1954 r. znalazł się w granicach Rejonu Lasów Państwowych w Kaliszu.

Na emeryturę przeszedł w 1958 r.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021