Tomczak Marcin

Marcin Tomczak (1890 – 1952)

Marcin Tomczak

Urodził się 05.10.1890 w Kołaczkowie jako syn Jana i Katarzyny Stanieckiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.8251).

W 1919 r. we Wszemborzu zawarł związek małżeński z Marianną Karalus.

Dnia 07.05.1937 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Borzykowie.

Zmarł we Wszemborzu 21.05.1952.