Urbaniak Leon

Leon Urbaniak (1900 – ?)

Urodził się 25.03.1900 r. w Szamarzewie. Miejsce i data śmieci nie jest znana. Syn Wawrzyna (Lorenz) i Franciszki (z d. Radniecka) Urbaniak.

W oddziałach powstańczych od grudnia 1918 r. Uczestniczył w oswobodzeniu Gniezna. Następnie walczył w okolicach Szubina. W lutym 1919 r. wziął udział w krwawej bitwie na przedpolach m. Grójec Wielki.

Początkowo służył w 11 komp. III baonu 4 pułku Strzel. Wlkp. Następnie trafił do 7 pułk. Strzel. Wlkp. (przemianowany następnie na 61 pp.). Z jednostka tą przeszedł cały szlak bojowy. Najpierw wziął udział w zajmowaniu przyznanych Polsce Traktatem Wersalskim terenów północnej Wlkp. Następnie uczestniczył w ofensywie, Wyprawie Kijowskiej. Wziął tez udział w walkach nad Berezyną i o Kojdanów.

Jego życiorys w zakresie pracy zawodowej, działalności społeczno – wychowawczej jak i kariery sportowej został szczegółowo opisany w dwóch artykłach w Wiadomościach Wrzesińskich.

Leon Urbaniak
(zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak ze swoim odziałem na froncie wojny polsko-bolszewickiej (siedzi 4 od lewej)
(zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak ze swoim odziałem na froncie wojny polsko-bolszewickiej (siedzi 4 od lewej) (zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak
(dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak
(dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak
(dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak (dokument udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak - wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji
Leon Urbaniak – wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji
Leon Urbaniak - wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji
(zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak – wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji (zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak - wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji
(zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak – wymieniony jako ofiara wojny na pomniku w Carvin we Francji (zdjęcie udostępnił Tomasz Sypniewski)
Leon Urbaniak - tablica na budynku szkoły w Strzałkowie
Leon Urbaniak – tablica na budynku szkoły w Strzałkowie

Autorem biogramu jest Tomasz Sypniewski.