Budzyński Józef

Józef Budzyński (1878 – 1950)

Budzyński Józef s. Walentego i Marianny z d. Maciejewskiej urodził się 14.03.1878 r. w Kaczanowie.

W 1903 r. w Sokolnikach ożenił się z Marianną z d. Czerniak.

W powstaniu służył w Batalionie Wrzesińskim.

Był mistrzem piekarskim.

Dnia 16.02.1936  został członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Kostrzynie. Został zweryfikowany jako powstaniec 23.04.1936 r. (nr weryfikacyjny 18172), będąc członkiem Koła w Kostrzynie.

Zmarł 02.07.1950 roku,  pochowany został na cm. parafialnym we Wrześni.

Józef Budzyński
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (oznaczony krzyżykiem przy armacie)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (oznaczony krzyżykiem przy armacie) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)