Budzyński Józef

Józef Budzyński (1878 – 1950)

Budzyński Józef s.Walentego i Marianny (zd. Maciejewska) ur.14.03.1878 r. w Kaczanowie (Września).

W powstaniu służył w Batalionie Wrzesińskim.

Mistrz piekarski zamieszkały w Kostrzynie Wlkp.

Zmarł 14.03.1950 roku,na  pochowany na cm.parafialnym we Wrześni.

Józef Budzyński
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (oznaczony krzyżykiem przy armacie)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński (oznaczony krzyżykiem przy armacie) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Budzyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)