Dąbrowski Józef

Józef Dąbrowski (1898-1944)

Józef Dąbrowski urodził się 07.03.1898 r. we Wrześni jako syn Michała i Jadwigi z d. Żółtowskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Z kompanią wrzesińską pod dowództwem Wiewiórowskiego a następnie Nowaka uczestniczył w walkach o Zdziechowę, Szubin, Rynarzewo i Kcynię, gdzie został ranny.

W Wojsku Polskim służył do 1921 r.

W 1919 zawarł związek małżeński ze Stanisławą Grześkowiak (1896-1989).

W czasie okupacji został wraz z rodziną wysiedlony do Koniecpola. W 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Jędrzejowie.

Dnia 13.03.1944 r. rozstrzelany w Mnichowie za współpracę z partyzantami.

Józef Dąbrowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Dąbrowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Dąbrowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Dąbrowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)