Garczyński Michał

Michał Garczyński (1897 – ?)

Urodził się 28.09.1897 w Krzesinkach (pow. poznański) jako syn Wojciecha i Katarzyny z d. Szymkowiak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12741). Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Następnie został wcielony do 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany 7.12.1921 r. w stopniu szeregowca.

W 1924 r. zawarł związek małżeński z Anną Bartoszewicz. Miał cztery córki: Mariannę, Wandę, Rajmundę i Ewę.

Od 10.01.1936 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Został zweryfikowany 3.09.1936 (numer weryfikacji 18801) – Koło Stawy (pow. Brześć n/Bugiem).

W 1940 deportowany wraz z rodziną z obwodu brzeskiego do Rożewa w obwodzie archangielskim w pow. chołmogorskim. W 1941 zostają objęci amnestią.

Michał Garczyński
Michał Garczyński