Gaweł Kazimierz

Kazimierz Gaweł (1900 – 1969)

Kazimierz Gaweł urodził się 10.02.1900 w Chociczy Wielkiej jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Batalionie Wrzesińskim w II kompanii pod dowództwem Wiewiórowskiego. Uczestniczył w walkach o Zdziechowę, Szubin, Rynarzewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do dnia 30.11.1938 r. Służył w 68 pp.

W 1928 r. w Gnieźnie w parafii wojskowej św. Stanisława zawarł związek małżeński z Wiktorią Olendrowicz. Mieli dwoje dzieci: córkę Teodozję po mężu Tomaszewska (1933-1988) i syna Zygmunta (1938 – 2011).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł 13.11.1969 r. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

Kazimierz Gaweł - Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. VIII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2011
Kazimierz Gaweł – Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. VIII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2011
Kazimierz Gaweł - cmentarz św. Wawrzyńca w Gnieźnie
Kazimierz Gaweł – cmentarz św. Wawrzyńca w Gnieźnie