Królak Józef

Józef Królak (1877 – )

Józef Królak urodził się 28.07.1877 r. w Przybysławiu jako syn Walentego i Marianny z d. Sobczyk.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17096) w stopniu szeregowca. Walczył pod Rawiczem, Sarnową i Zdunami.

W 1906 r. zawarł związek małżeński z Marią Szymenderą. Miał troje dzieci: Stefana, Helenę i Zofię.

Zweryfikowany jako powstaniec dnia 20.12.1934 (nr 13306).

Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych – Koło Żerków.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Żerkowie. Był listonoszem.

W 1939 był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.