Królak Józef

Józef Królak (1877 – ?)

Józef Królak

Józef Królak urodził się 28.06.1877 r. w Przybysławiu jako syn Walentego i Marianny z d. Sobczyk.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17096) w stopniu szeregowca. Walczył pod Rawiczem, Sarnową i Zdunami.

W 1906 r. w USC w Żerkowie zawarł związek małżeński z Marią Szymenderą. Mieli troje dzieci: Stefana, Helenę i Zofię.

Został zweryfikowany jako powstaniec dnia 20.12.1934 (numer weryfikacji 13306, numer kartoteki 5606).

Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych – Koło Żerków.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Żerkowie. Był listonoszem.

W 1939 był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.