Madaj Antoni

Antoni Madaj (1889 – 1937)

Urodził się 02.04.1889 w Słomowie jako syn Wincentego i Marianny z d. Hyła.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.18768).

Mieszkał w Czerniejewie. Z zawodu był rzeźnikiem.

Ożenił się z Genowefą Markowską. Mieli dwóch synów Jana (1924) i Zdzisława (1927) oraz córkę Antoninę (1932).

Od 14.06.1936 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Czerniejewo.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł w Czerniejewie 10.08.1937 r.