Madaj Antoni

Antoni Madaj (1889 – 1937)

Urodził się 02.04.1889 w Słomowie jako syn Wincentego i Marianny z d. Hyła.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.18768).

W 1920 r. w Szydłowie (pow. mławski, woj. mazowieckie) ożenił się z Genowefą Markowską. Był wtedy żołnierzem 11. Pułku Artylerii Polowej. Małżeństwo miało dwóch synów Jana (1924) i Zdzisława (1927) oraz dwie córki Irenę (1920) i Antoninę (1932).

Mieszkał w Czerniejewie. Z zawodu był rzeźnikiem.

Od 14.06.1936 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Czerniejewo.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł w Czerniejewie 10.08.1937 r.

Antoni Madaj z żoną Genowefą (zdjęcie udostępniła Marzena Okuszko)
Antoni Madaj z żoną Genowefą i dziećmi: Ireną, Janem, Zdzisławem i Antoniną (zdjęcie udostępniła Marzena Okuszko)
Antoni Madaj z żoną Genowefą i dziećmi: Ireną, Janem, Zdzisławem i Antoniną (zdjęcie udostępniła Marzena Okuszko)